Zon voor Huur bijna van start met de eerste 11 woningen

Voor de financiering van Zon voor Huur heeft deA een beroep gedaan op de gemeente Apeldoorn en gepleit om de bestaande duurzaamheidslening van de gemeente ook geschikt te maken voor collectieve duurzaamheidsmaatregelen aan huurwoningen. Begin juli heeft het college hier een positief besluit over genomen. Dit betekent dat deA een aanvraag voor een duurzaamheidslening voor zonnepanelen voor huurwoningen kan indienen.

Eind juli heeft deA direct een aanvraag gedaan voor de financiering van zonnepanelen voor 11 huurwoningen in het woningcomplex Pasteurstraat en omgeving van De Goede Woning. Alles is inmiddels rond: woningcorporatie en huurders zijn enthousiast, contracten zijn klaar en de aanvraag voor de duurzaamheidslening is dus ingediend.

De verwachting is dat de behandeling van de aanvraag wel enige tijd zal duren. Het is immers de eerste keer dat een dergelijke aanvraag ingediend wordt. Zodra de aanvraag akkoord is, kan het leggen van de panelen beginnen!

Inloopavond woensdagavond 14 mei vanaf 19.00 uur

Speciaal voor de bewoners van de Stephensonstraat en omgeving is er een extra inloopavond over Zon voor Huur. Het gaat om de mensen die een woning huren van de Woonmensen, waar vanaf het najaar 2014 groot onderhoud zal plaats vinden. Het aanbrengen van zonnepanelen is hierbij een zeer aantrekkelijke optie.

De inloopavond is op woensdagavond 14 mei van 19.00 tot 21.00 uur in de modelwoning aan de Pasteurstraat 7.

Aanmelden vooraf is niet nodig. Mensen van deA zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en ook KEN-regisseur, Marjolein Tillema, is aanwezig. Naast het stellen van vragen kan ook de zonnepaneleninstallatie bekeken worden. Zeker relevant  aangezien deze modelwoning vrijwel gelijk is aan de woningen aan de Stephensonstraat en omgeving.

Inloopbijeenkomsten in De Groene Hoven

De bewoners van de woningen van De Goede Woning aan de Boerhaavestraat, Vesaliusstraat, Robert Kochstraat, Pasteurstraat, Nobelstraat, Einsteinlaan en Laan van Kerschoten hebben een uitnodiging ontvangen voor een aantal inloopbijeenkomsten over Zon voor Huur in het multifunctioneel centrum De Groene Hoven aan de Koninginnelaan 280.

De inloopbijeenkomsten vinden plaats op:

  • Donderdagochtend 17 april 2014         van 10.00 tot 12.00 uur
  • Dinsdagmiddag 22 april 2014              van 14.00 tot 16.00 uur
  • Donderdagavond 24 april 2014           van 19.00 tot 21.00 uur

Naast mensen van deA is bij de inloopbijeenkomsten ook Marjolein Tilllema, de Ken-regisseur aanwezig. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen alle vragen over Zon voor Huur aan de orde komen. Daarnaast is er de mogelijkheid om het belangstellingsformulier  voor Zon voor Huur te tekenen en in te leveren.